Tvoříme podporující a růstové klima ve vaší firmě, kolektivu

Vytvoření, nastavení a proměna vztahů i klimatu v každém kolektivu do požadované podoby je náročný a nelehký úkol. Vstupuje do něj opravdu mnoho faktorů a okolností, které jej ovlivňují a neustále mění. Přesto existují zákonitosti, pravidla a nezbytné složky, které mají zásadní a určující vliv. Když je poznáte a naučíte se je využívat ve svůj prospěch, tak nejenže můžete kdykoliv požadované klima vytvořit, ale můžete provést účinné korekce chování a nastavení týmu tak, abyste dosáhli zamýšlené cílové podoby. Naučte se pod našim vedením klimata poznávat, měnit a tvořit tak, aby přinášela úspěch a uspokojení všem členům týmu, a tím dlouhodobě ovlivňovala efektivitu, ale i renomé celé firmy.

Co produkt dělá a v čem se odlišuje

 • Pomáhá aktivně tvořit pozitivní, podporující a růstové klima ve vaší firmě nebo kolektivu. Jde o široký a komplexní program. Skládá se ze tří vrstev. Lze jej modifikovat na konkrétní situaci, podmínky, aktuální potřeby vaší firmy.
 • Zaměření na skutečné prvotní příčiny. Nezbytnou podmínkou úspěchu je správné zacílení našeho snažení a působení tam, kde to má smysl a přinese skutečně požadované výsledky. Velmi často je to na úrovni lidského faktoru. Proto pracujeme s osobností lídra, s jeho vnitřním nastavením, jeho silnými i slabými stránkami – jeho talenty a potenciálem. Autenticita je základ. Kultura v týmu je, mimo jiné, i odrazem hodnot a osobitosti lídra. Proto sebepoznání a osobní vliv je třeba mít zmapované a správně s ním pracovat.
 • Cílíme na klíčové faktory. Popisujeme základní a tím i zásadní principy a zákonitosti. Současně seminář ukazuje, jak tyto zákonitosti mapovat a následně využívat ve svůj prospěch a v zájmu vytýčeného cíle – optimálního klimatu v kolektivu.
 • Zaměřuje se opravdu na podstatné. Ukážeme dva imperativy, bez kterých nedosáhnete potřebného klimatu, a tudíž ani uspokojivého výsledku. Oba imperativy nejen rozebereme na jednotlivé složky, ale hlavně ukážeme, jak jich dosáhnout a nastavit je ve vašem týmu.
 • Dává konkrétní nástroje, pravidla a metody, bez kterých se neobejdete. Ukážeme, jak je nastavit, využívat. Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme nejčastější chyby, ale také dáme příklady dobré praxe.
 • Přináší originalitu. Naše nabídka není kompilací cizích nápadů a řešení. Máme vlastní know-how. Vycházíme tedy z vlastní praxe, ale také z osobních zkušeností našich klientů. Ovšem také spolupracujeme s dalšími odborníky a experty z příbuzných oblastí a jejich znalostí a výzkumů využíváme k neustále inovaci a vylepšení.
 • Indikátory optimálního stavu. Součástí semináře jsou i nástroje, které usnadňují nebo mapují celý proces. Mezi ně patří indikátory, které signalizují optimální, tedy cílový stav, ale také nástroje signalizující problémy nebo nesprávné formy realizace či dosaženého stavu.

Komu je určen

 • Manažerům vyššího a středního managementu zodpovědných za zavádění a udržení změn ve firmě.
 • Ředitelům organizací nebo institucí, kteří rovněž mají za cíl nastavení a zavedení změn.
 • Nižšímu managementu a členům týmů, kterých se změny dotýkají a kteří se na nich podílejí a participují – jsou realizátory.
 • Členům správních rad a zřizovatelům, kteří chtějí lépe proniknout do dané problematiky a využít ji v procesu plánování nebo přípravy změny.

Co obsahuje/ ukázka

 • Nastavení optimálního klimatu v kolektivu – podmínky, složky a jejich provázanost, správnost a posloupnost tvorby a udržitelnost.
 • Soubor nejčastějších prvotních příčin, které „startují“ nevhodné vzorce chování a způsobují problémy a omezení.
 • Tři vrstvy postupné tvorby a udržitelnosti zamýšleného optimálního stavu.
 • Dva imperativy, bez kterých se neobejdete. Návody, jak se tvoří, jak je dosáhnout a jak o ně pečovat a využívat při tvorbě cíleného klimatu.
 • Soubor pravidel využitelných pro tvorbu optimálního klimatu a podporujících vztahů v kolektivu.
 • Konkrétní mechanismus, jak tvořit, podporovat a rozvíjet nejen vzájemnou důvěru v týmu, ale i jak budovat profesní i osobní sebedůvěru jejich členů.
 • Ukázky, kazuistiky a příklady z praxe úspěšných i nevhodných modelů a způsobů realizace.
 • Soubor návodů a řešení, ke kterým se můžete kdykoliv sami vracet a opakovaně je využívat.
 • Modelové situace, které zpravidla mohou nastat a návody vhodných způsobů řešení.
 • Přizpůsobení vašemu oboru, specifikům vaší organizace či situace.

 

 

 

23 komentářů u „Tvoříme podporující a růstové klima ve vaší firmě, kolektivu

 1. [url=https://video.info-sovety.ru]Видео новости[/url]: [url=https://krasotka.info-sovety.ru]какие цели внешней политики россии[/url]

 2. World’s first dimensionless bluetooth rings https://project-br.com/ Gadgets for men, gadgets 2022, power bank, bluetooth, technology, tech, innovation, Smart, designer jewelry, wearable electronics, power bank, bluetooth, bracelet dimensionless

 3. С 2012 г. с помощью Pinterest http://pint77.com помогаю Вам увеличить продажи в Etsy, на личных сайтах и Shopify, что дает Заказчикам до 100 000 usd дохода в месяц

 4. At last someone wrote something very important about such hot topic and it is very relevant nowadays.

  [url=https://www.jerusalem-stories.com/איך-לגוון-במיטה/]נערות ליווי בתל אביב[/url]

 5. Great plave to get all in one place.

  [url=https://banot-hamot.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a1%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94/]דירות דיסקרטיות בחיפה[/url]

 6. World’s first dimensionless bluetooth rings https://project-br.com/ Gadgets for men, gadgets 2022, power bank, bluetooth, technology, tech, innovation, Smart, designer jewelry, wearable electronics, power bank, bluetooth, bracelet dimensionless

 7. A full body massage service is not only practiced in a spa, but also at homes which is very relaxing and people who knows the tricks for massage provides services at home also to their family member and also visits places for professional services. It is recommended for people suffering from chronic pain. It is recommended for people suffering from chronic pain, those who are involved in strenuous physical activity and also patients who have suffered from physical injuries. This will help the professional to provide the best suitable and recovery service to the client and will take care that the customer is satisfied but not more stressed because of some previous injuries or pains. Most people find themselves on a regular basis and relaxing in the right amount of pressure, feeling good is to spa and massage therapy experience what it feels like to be loved, one of the best ways to feel updated.If you wish to relief from muscle pain or stress, you’ll make a choice from one among the 10 best sorts of massage therapies around. A total wellness of health can be achieved if you manage to spare at least one day per month out of your busy schedule. Getting referrals from your friends and co-workers can also help you to find out a reputed wellness center in your local city or town. Then massage is the perfect therapy to try out. There are various specializations in therapy. Excellent body mechanics. There are clients who will demand more pressure. Today, bamboo massage is touted as Bamboo-Fusion, Tian di Bamboo Massage, or simply promoted at high-end spas as the latest in exotic treatments or for massage therapists as a new tool, but bamboo can be seen as much more than a new trend or accessory. Illuminate your opinions the conventional functioning of the spirit is beyond words, so why don’t you just do it, clear your head and experience the alternative treatment technique as treatments. Bowen technique involves a rolling movement over fascia, muscles, ligaments, tendons and joints. Its main aim is to prevent, develop, maintain, and rehabilitate physical function or movement or to provide relief from pain.Provides relief from migraine. What’s more, sports massage also provides psychological benefits to athletes. Provides greater energy to the human system. Helps in releasing Endorphins which is a natural painkiller of the human body. It also cures individual psyche in a natural way. Are you looking for a way out of these problems? Approaching a proficient chiropractor is undeniably a definite, drug-free and easy way to get reprieve from the back pain or any joint pain. Spa massage in bvi has become a very common practice these days due to the present lifestyle requirement where people don’t get time for relaxation which causes stress. When you opt for a massage at home, you don’t have to get dressed and step out to get the massage done. Potatoes have been used for centuries by people with digestive issues ranging from heartburn to indigestion. People across the globe have been enjoying it from a long period of time. A therapist must stick to the promised time duration. For a body massage bvi, the client must inform the Massage Integrator or the masseuse about any injury or the area which requires more attention. So the therapists must be physically firm.Nowadays, you can see massage therapists in America conducting a Japanese Shiatsu or other therapies that are not locally developed. Try to learn about the massage by talking to therapists. The SPA therapists, normally combined with different massage techniques , such as deep tissue, aromatherapy, hot stone or any other massage techniques. In the event that you will notice, an ever increasing number of individuals are getting to be spa fans. Besides, there are a number of steak houses also. Currently there are two hundred and twenty certified institutes which provide massage training throughout Thailand. Carry out a bit of research on the jurisdiction’s licensing requirements before one starts training. Especially when it comes to children, growing out of a shoe size or simply wearing out a pair can happen at different times. The three ancient and sacred Ayurvedic texts, namely, Charaka Samhita, Sushruta Samhita and Ashtanga Hrdayam, have listed out the following benefits of Abhyanga Massage.

  Bodywork massage – [url=https://massagelosaltos.cyou/]massage ny[/url] massage silicon valley[/url]

 8. World’s first dimensionless bluetooth rings https://project-br.com/ gadget tecnologici, engineering technology, engineering projects, engineering design, engineering business, engineering vs technology, accessories iphone, accessories organizer, accessories on iphone, accessories design

 9. World’s first dimensionless bluetooth rings https://project-br.com/ accessories for iphone, accessories for ipad, accessories handmade, accessories jewellery, accessories designer, innovation engineering, innovation technology, innovation ideas, innovation of technology, innovation project design

 10. World’s first dimensionless bluetooth rings https://project-br.com/ wearable electronics projects, wearable electronics examples,designer jewelry making,bracelet for men, bracelet for women,bracelet for girls,wearable electronics,headset with mic,headset standheadset bluetooth headset wireless

 11. Предлагаю Реклама в Pinterest/ пинтерест в США/ USA. We from Ukraine. Примеры работ http://pint77.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přesunout se na začátek