Firemní consulting - LIDÉ

Skutečný a nesmazatelný vliv mají pouze ti, kdo správně porozumí sami sobě.

Tvorba podporující a spolupracující firemní kultury, vzájemná komunikace, spolupráce a sdílení

Vytvoření pozitivního a povzbudivého pracovního prostředí zvyšuje efektivitu jednotlivce i celého týmu. Konkrétní projevy lze aktivně podporovat a cíleně rozvíjet v souladu s vašimi záměry a cíli. Nicméně je tvorba takovéhoto prostředí náročná, dlouhodobá a někdy může být i nevděčná. Má své klíčové zákonitosti a pravidla, se kterými vás seznámíme a krok po kroku provedeme.

Motivace, angažovanost a týmová spolupráce ve firmě

O pojmech jako je vnější motivace a angažovanost členů v týmu bylo napsáno tolik, že to snad ani nejde vyčíslit. Tato oblast je zaplevelena různými mýty a prázdnými klišé. Je často těžké rozlišit, co je opravdu účinné, funkční, a tím pádem i pro firmu přínosné. (Z 15 000 studií na téma motivace jen 200 vyhovělo skutečně vědeckým standardům.) To, co je pro vás skutečně relevantní, vám pomůžeme identifikovat. Následně také úspěšně aplikovat k efektivnímu rozvoji vašeho týmu.

Identifikace a eliminace negativních forem chování a jejich projevů ve firmě

Nejlepší prevence vychází ze schopnosti identifikovat i drobné a zdánlivě malicherné projevy, které však mají tendenci rychle přerůst do vážných a zdlouhavých problémů. Ne nadarmo se říká, že je ďábel ukryt v detailu. Pokud se naučíte rizikové a nebezpečné problémy identifikovat již v jejich zárodku, dokážete pak efektivně zamezit problémům s vážnějšími důsledky.

Identifikace, rozvoj a využití potenciálu jednotlivců a skupin – silné a slabé stránky osobní i profesní a jejich aktivní moderace

Lepší a rychlejší výsledky vašeho jednání vám v první řadě zajistí lepší a přesnější zacílení. Správné zmapování potenciálu, reálných možností i skutečných omezení a slabých stránek vám pomůže s přesným a bezpečným postupem vpřed. Pomůžeme vám s vymezením hranic a nastavením limitů.

Tvorba důvěry, respektu a sebedůvěry vedoucích pracovníků a manažerů

Dobrým a silným lídrem se člověk nerodí, ale postupně stává. Ano, někteří díky svým talentům mají lepší dispozice. Je zde ale riziko, že mohou na tuto výhodu nepřiměřeně spoléhat, což může vést ke strnulosti a stagnaci. Každý den se rodí nové výzvy i překážky. Charakter skutečného lídra se ukáže až při krizi. Ti nejlepší na sobě a rozvoji svého potenciálu soustavně pracují. Přesto jsou konkrétní oblasti, postoje a dovednosti, které mají v praxi větší vliv a významnější dopady. Zde vám pomůžeme odhalit a maximálně využít své signifikantní, ale i skryté potenciály a ty sladit s firemními potřebami. 

Nikdo vás nebude předělávat a říkat, co byste měli dělat jinak. Naším cílem není vyrobit někoho jiného, ale identifikovat váš skutečný potenciál. Pomocí profesionálních manažerských testů odhalíme vaše silné a slabé stránky a nastavíme tak strategie, které budou v souladu s vaším vnitřním nastavením a hodnotami. Díky tomu je budete schopni lépe, a především efektivněji využívat k řízení sami sebe i lidí ve vašem týmu.

Moderní leadership, jeho nastavení a realizace

Cílené a systematické řízení lidských zdrojů souvisí s mnoha aspekty. Od výchozího zmapování, přes cílené nastavení správné firemní kultury, až po systematické posouvání a rozvoj jednotlivce a skupin v souladu s vašimi záměry. Dobrý leadership staví nejen na silných stránkách jednotlivce, ale zvládá také identifikovat a pracovat se slabými stránky a osobními limity. Silné stránky vám sice mohou pomoci zvítězit, stejně tak ale můžete pohořet kvůli těm slabým.

Image – Identita – Integrita aneb „Kdo vlastně jsem?“ – pozitivní růstový program pro moderní lídry

Změny probíhají zevnitř ven. Vaše talenty a hodnoty určují vaše chování, které přímo i nepřímo ovlivňuje pracovní tým, který zase následně působí na vás. Jen dobří lídři mají tyto procesy pod kontrolou. Vědí, co dělají a proč. Uvědomují si svůj vliv a zodpovědně s ním zachází ku prospěchu svému i druhých.

"S panem Hubatkou jsem absolvoval 10 koučingových sezení, která naprosto splnila moje očekávání. Setkání byla profesionální a nesla se v dobré a přátelském duchu. Mohu pouze doporučit."
"
PAVEL NOVÝ
projekt manager, Komerční banka​
Jak vše probíhá?
První sezení – definice cílů a očekávání

Zmapování statusu quo

Posun a změna – realizační kroky

Změny na úrovni jednotlivce
Systémové změny

Ukotvení a stabilita– nová strategie a udržitelnost

Akceptace změny
Vyladění a supervize

Máte otázky? Zajímá Vás něco?

Nabízím konzultační a lektorské služby, ale pokud Vás něco zajímá a chcete se na něco zeptat, rád se s Vámi spojím či osobně sejdu a můžeme si popovídat o možnostech. Kontaktujte mne. 

Přesunout se na začátek