Firemní potenciál

Manipulace, konfliktní lidé a obrana proti nim

Náročné téma zabývající se odvrácenou stranou mezilidských vztahů v týmech a kolektivech. Popíšeme a zmapujeme i takové oblasti jako je gaslighting, bossing, ale i nejčastější postupy a strategie manipulátorů a tzv. „! toxických osob“, jak je včas identifikovat a účinně se jim bránit. Smutná praxe ukazuje, že i jeden jediný manipulátor dokáže spolehlivě rozložit celý tým […]

Tvorba RESPEKTU a DŮVĚRY ve firmě jako základních hodnot v týmu

Naše šetření v oblasti týmových hodnot v posledním období několika let přinesla zjištění, že se nám objevují dvě konstanty. Nezávisle na tom, zda jde o školu, firmu nebo neziskovou či jinou organizaci, se jako stálice objevují dvě hodnoty – důvěra a spolehlivost. Nyní v postcovidovém období tato priorita ještě znovu zesílila. Některé firmy si dávají slovo Důvěra do […]

Tvoříme podporující a růstové klima ve vaší firmě, kolektivu

Vytvoření, nastavení a proměna vztahů i klimatu v každém kolektivu do požadované podoby je náročný a nelehký úkol. Vstupuje do něj opravdu mnoho faktorů a okolností, které jej ovlivňují a neustále mění. Přesto existují zákonitosti, pravidla a nezbytné složky, které mají zásadní a určující vliv. Když je poznáte a naučíte se je využívat ve svůj prospěch, […]

Autentický lídr – přídavný seminář pro váš tým

V našem produktu Autentický lídr najdete, mimo jiné, odpovědi na tyto základní otázky: Jaký je můj osobitý styl vedení týmů, proč a jak jej efektivně zvládnout, případně v čem a jak jej dál rozvíjet. Kde jsou moje silné a slabé stránky a jak s nimi nejlépe dál naložit. Jaká je aktuální situace v týmu, z čeho to vychází a […]

Manipulace, konfliktní lidé a obrana proti nim

Náročné téma zabývající se odvrácenou stranou mezilidských vztahů v týmech a kolektivech.  Zaměříme se nejen na manipulace a nevhodné formy chování „shora“ (bossing…), ale také na neméně časté situace v samotných týmech (gaslighting, ostrakizování, cílené vytváření pomluv a fám i další nebezpečné formy…) Riziko je příliš velké na to, abychom jej přehlíželi. Vyplácí se spíše přímé, i […]

Integrální leadership

Seznámení s trochu jiným pohledem na efektivní vedení Vašich týmů. Vychází více ze současné situace, společenských změn, trendů i požadavků na moderní vedení týmů. Ukážeme, jak optimálně vést, podporovat i řídit svůj tým. Současně jak správně delegovat a přenášet odpovědnost, případně spoluodpovědnost na spolupracovníky. V čem je seminář jiný a proč název „Integrální“? Systém spočívá v tom, že […]

Měření při změně lídra

Měření při změně lídra Říká se, že každý vedoucí pracovník by měl mít v nové funkci 100 dnů hájení. To je období, kdy by měl mít klid a prostor nejen se povrchně seznámit, ale zmapovat a dostatečně poznat několik klíčových oblastí: 1. Systémy 2. Týmy a jejich konstelace 3. Hodnoty a kultura v týmu Bohužel […]

Autentický lídr – nabídka podrobné analýzy

Víte, že něco není v pořádku, nebo vám to jasně signalizuje okolí. Často si myslíte, že jste autentičtí, ale není to ono. Chcete něco víc. Nejste spokojení. Občas vnímáte, že něco chybí. Mnohdy potřebujete nasměrovat další rozvoj, posun a inovaci. Trápíte se s něčím, nebo chcete být jako lídr a firma ještě efektivnější? Autentický lídr […]

Přesunout se na začátek