Autentický lídr – přídavný seminář pro váš tým

V našem produktu Autentický lídr najdete, mimo jiné, odpovědi na tyto základní otázky:

  • Jaký je můj osobitý styl vedení týmů, proč a jak jej efektivně zvládnout, případně v čem a jak jej dál rozvíjet.
  • Kde jsou moje silné a slabé stránky a jak s nimi nejlépe dál naložit.
  • Jaká je aktuální situace v týmu, z čeho to vychází a jak se nám to projevuje.
  • K čemu to směřuje, tedy jaká jsou očekávání týmů a jak nejspíš bude tým reagovat na změny, novinky nebo další vývoj…

Výstupy produktu Autentický lídr jdou dost detailní a umí odhalit i menší, méně zjevné nebo dokonce i latentní procesy a motivy v týmu. Toto je nadmíru užitečné, ale vedoucí pracovník by je rád i rozkryl a osvětlil svému týmu. Tím by dosáhl jednak pochopení a jednak i větší ochoty a akceptace zamýšlených změn.

Jenže tým od svého lídra bere tyto informace někdy dost účelově, a ne vždy mu je věří. Tým se domnívá, že jde o individuální, tedy ryze osobní pohled nebo naopak o jakési „zbožné přání“, aby to tak bylo. Pak je samozřejmě těžké dosáhnout pochopení a shody v další realizaci. Přitom akceptace výsledů šetření vaším týmem je zásadní. Navíc nejenže popisuje status quo – popis současného stavu, ale současně zpravidla nabízí konkrétní cesty a řešení do budoucna.

Potom lídr může využít nabídky přídavného modulu – semináře na míru pro jeho tým. Tento seminář může obsahovat tyto části nebo zaměření:

  • Interpretaci vybraných naměřených výsledků týmu. Které výsledky budou prezentovány a které ne se vždy předem dohodne s lídrem. Zpravidla to, co je vhodné odprezentovat jsou výsledky týmu a jejich interpretace ke konkrétním situacím, záměrům nebo případně problémům v týmu.
  • Vysvětlení naměřených výsledků – odpovědi na dotazy, diskuze…
  • Realizace semináře na téma, které koresponduje s tématem, záměrem a výsledky. Například mezi častá témata patří: Implementace změny, inovace. Tvorba respektu, důvěry a pozitivního klimatu v týmu, …
  • Je možné realizovat prezenčně (doporučeno) nebo formou webináře.

Výhodou semináře je nejen pomoci vysvětlit a přesně interpretovat naměřené výsledky daného týmu, ale také navodit optimální rozpoložení týmu na chystané změny. Doložit připravované nebo požadované kroky argumentačně a částečně podpořit i emočně – připravit akceptaci změn


Objednávka semináře
Přesunout se na začátek