OSOBNÍ MOTTO:

Je důležité mít nejen správné cíle, ale používat i správné cesty, kterými jich budeme dosahovat. Nejde jen o to dělat správné věci, ale dělat je i správným způsobem.

O MNĚ

Ve svém osobním i pracovním životě se dlouhodobě stále více zaměřuji na oblast rozvoje talentů a potenciálu, a to jak jednotlivců, tak i celých skupin.

Vždy se snažím, aby věci, procesy či řešení měly svůj systém. Tedy svůj pořádek, hierarchii, zkrátka určitý řád. Díky tomu mohu efektivně řídit, ovlivňovat, pomáhat a chápat. Dané poznatky jsem následně realizoval jak ve své pedagogické, tak později i podnikatelské praxi. Ve svém osobním i profesním životě vyznávám a držím se několika jednoduchých zásad:

Jedná se o zaměření jak na osobní silné stránky (talenty a potenciál), tak i na zacílení skutečného jádra problému. S tím souvisí i volba správného směru a cíle. Obrazně řečeno: ideální je mít nejen správný strom, ale i správný žebřík. A ještě lépe i dostatek bedýnek na sklizeň a vědět, co si s ní počít.

Silné a slabé stránky se doplňují a vytvářejí rovnováhu. Pokud známe své silné stránky, je nezbytné znát a zvládat i své slabé stránky. Díky tomu cílíme řešení na více faktorů – jen výjimečně vše ovlivní pouze jeden faktor. Je pravdou, že jeden bývá zásadní, ale ostatní do procesu také vstupují. A pak zpravidla nelze vše vyřešit jedním tahem. Důležitá je i rovnováha mezi intuicí a racionalitou, mezi investicí a výnosem a další. Nakonec sem patří i diverzita zdrojů, či řešení. Vítězové vždy mají připravený plán „B“ a nesází jen na jednu cestu.

Jednou věcí je můj potenciál a druhou způsob, jak s ním naložím – z toho plyne můj charakter a moje hodnoty. Dvě strany téže mince. Určují nejen, co udělám, ale i zda to dělám správně. Jedná se o volbu nejefektivnější cesty. A v případě správné rovnováhy přináší mně i okolí správný užitek. Dostávám to, co chci, co potřebuji a co si zasloužím.

K naplnění popsaných zásad a osobní filozofie mi pomáhají moje nejsilnější talenty podle definice CliftonStrengths od společnosti Gallup. Jedná se o:

Strategic

Tento výrazný talent mi pomáhá snadno nalézat alternativní postupy. Jsem-li postaven před konkrétní scénář, systém nebo komplikace, rychle v něm najdu zásadní strukturu a problémy.
Díky tomu přesně vidím, jak osoby, věci či spíše systémy vylepšovat či zdokonalovat. Tím pádem neustále důkladně zkoumám mnoho z problémů, kterým v životě čelím nebo se s nimi v profesní rovině setkávám. Řešení menších obtíží odhalím obvykle velmi brzo. Pokud ale čelím komplikovanějším záležitostem, potřebuji sice více času, ale pak pracuji velmi dlouho a těžce na odhalení daného řešení. Často dokážu odhadnout základní závady a chybějící kroky v rámci plánu. Nakonec se ekonomická, efektivní nebo diplomatická náprava projeví. Od přírody ihned intuitivně pracuji na nalezení alternativních cest a způsobů. Všímám si nových a stejně tak neobvyklých souvislostí mezi daty, důkazy nebo fakty tam, kde ostatní vidí pouze zdánlivě nesouvisející informace. Vzhledem ke svým silným stránkám obvykle určím hlavní problémy a díky tomu mohu identifikovat ta nejlepší řešení. To pomáhá lidem získat jasné porozumění, proč se děje to, co se děje. Vždy proto zvažuji současně několik alternativ. Teprve potom zvolím tu nejlepší.

Learner

Tento můj talent pro mě znamená mít touhu a potřebu pořád se učit a neustále na sobě pracovat.
Stále se snažím růst a rozšiřovat své obzory. Tím nejen testuji limity svých schopností, ale hledám a učím se nové postupy, nové cesty. Současně mám potřebu se dělit o své zkušenosti, předávat je dále, případně učit druhé.

Futuristic

V budoucnosti vidím velkou inspiraci a umím ostatní nadchnout svou vizí. Souhlasím se rčením: „Pokud nad tím dokážeš přemýšlet, dokážeš to také uskutečnit."
Rád přivádím své nápady k životu. Rád trávím čas s vizionáři a rád přemýšlím dopředu. Někdy vidím věci dřív, než se stanou. To ale není o schopnosti být věštcem, to je o schopnosti si velmi konkrétně vizualizovat budoucnost, být vždy o několik kroků vpřed. Zároveň se umím soustředit i na krátkodobé cíle. Poháněn tímto talentem si utvářím svou budoucnost podle svých představ.

Activator

Znamená, že opravdu rád věci realizuji. Rychle přecházím od myšlenky k akci. Díky těmto schopnostem se snažím povzbuzovat ostatní lidi. Snažím se je strhnout a inspirovat pro nové věci, nadchnout pro různé projekty, události nebo činnosti. Přirozeně se tím ujímám vedení. Aktivátor se stává motorem k novým činům i výsledkům. Tento talent také naplňuje potenciál druhých lidí. Ti potom právě v akci naplňují zase své talenty, nabývají své jistoty a sebedůvěry. Má aktivita a podpora je ujišťuje, že jsou vskutku připraveni a schopni řešit úkoly, stát v čele projektů nebo být klíčovým hráčem v poli.
Tento zmíněný aspekt je u mě navíc podporován dalším talentem, který se nazývá Individualization. To znamená, že vnímám každého člověka, klienta, případ, silně individuálně. Vnímám rozdíly, originalitu i výjimečnost. Díky tomu mám vnitřní potřebu odlišného, specifického přístupu ke každému člověku nebo případu.

Focus

Tento talent zajišťuje, abych se od úkolu nebo svého cíle neodchýlil. Drží v zorném poli to důležité, zásadní. Nejdřív stanoví mé priority, pak nasměruje jednání. Současně pokrok směrem ke svým cílům mapuji. Monitoruji posuny i klíčové záchytné body. Přirozeně určuji, čeho je potřeba dosáhnout. Následně tomu věnuji plnou pozornost. Fokus je o schopnosti správné koncentrace a vytrvalosti.

Tyto a některé další talenty určují nejen moji osobu, ale i můj přístup a styl práce. Využívám je svým osobitým způsobem k rozvoji druhých.
Máte otázky? Zajímá Vás něco?

Nabízím konzultační a lektorské služby, ale pokud Vás něco zajímá a chcete se na něco zeptat, rád se s Vámi spojím či osobně sejdu a můžeme si popovídat o možnostech. Kontaktujte mne. 

Přesunout se na začátek