"
KULTURA SI DÁVÁ STRATEGII
K SNÍDANI

Peter Drucker

Mgr. Hubatka Miloslav

Konzultant

Vnější společenské podmínky a okolnosti se změnily natolik, že se současně s nimi mění i požadavky na vedení a řízení lidí a týmů. Zvýšily se nároky a prohloubily se tak rozdíly mezi reálnou a požadovanou situací.

Ne vždy je snadné se v situaci zorientovat a najít optimální řešení. Současná doba navíc přispívá k eskalaci i drobných problémů v rozsáhlé krize.

V JAKÝCH OBLASTECH VÁM POMOHU?

Společně rozvineme kompetence které tvoří úspěšnou firmu

Pomáháme podnikatelům, manažerům, či vedoucím skupin lépe vést a rozvíjet potenciál svých týmů. Soustředím se nejen na rozvoj, ale i na řešení krizí či náročných situací, které z interakce a spolupráce lidí vyplývají. Nelze budovat kvalitní pracovní vztahy, dokud není uhašen požár.

Společně rozvineme kompetence které tvoří úspěšnou firmu
Upřednostňujeme zcela individualizovaný a diferencovaný přístup vždy úzce zaměřený na klienta a jeho konkrétní potřeby a reálné možnosti. Vyhýbáme se nastavování korporátních systémů či příliš komplexních řešení.

Nabízím nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti. Ve vedoucí pozici jsem za složité situace vedl tým o téměř sto lidech. V současnosti pomáhám ředitelům a vedoucím pracovníkům, kteří jsou v tzv. první linii, zvládat vysoce zodpovědné postavení a být dobrým, funkčním týmovým lídrem.
dlouholeté zkušenosti
pomáháme v růstu
naše práce je vidět
Jak postupuji?
1
Příprava

Seznámení se se situací a okolnostmi, které nastaly. Zmapování podmínek, nastavení cíle a požadovaného záměru.

2
Informace

Změření, získání potřebných dat, diagnostika, výběr správného rozhodnutí a individuální řešení situace.

3
Realizace

Navržení řešení, včetně konkrétních realizačních kroků a přesných opatření pro řešení situace vycházející z reálných možností.

Vystudoval FF MU Brno Historii a Pedagogiku
Pracoval ve školství, kde vedl menší i větší týmy a intenzivně řešil leadership, zavádění změn a motivaci týmů.
Dlouhodobě se zabývá rozvojem talentu a potenciálu. V této oblasti se pravidelně věnuje publikační činnosti i přednášení.
Již sedmý rok vede svoji firmu, která se soustředí na poradenství a školení osob na pozici vedoucích či lídrů. Věnuje se poradenství jak ve státní, tak i soukromé sféře. Zaměřuje se na malé firmy nebo pracovníky ve vedoucích pozicích, kteří denně řeší motivaci, vztahy, spolehlivost i výkon svých lidí v týmu.
Pohybuje se ve státním a neziskovém sektoru, ale i komerční sféře.

Os. Život
V osobním životě se rád věnuje své práci, rodině, synům a nyní i vnoučatům.
Ve volném čase si užívá zahrádkaření a nově se učí, jaké to je být včelařem.
Největším odpočinkem je pro něj pobyt v přírodě, ale i četba zajímavé knihy či shlédnutí filmu.

PAVEL NOVÝ
projekt manager, Komerční banka
Mgr. Miloslav Hubatka

partnerské odkazy

firemní potenciál na sociálních sítích

Přesunout se na začátek