Tvorba RESPEKTU a DŮVĚRY ve firmě jako základních hodnot v týmu

Naše šetření v oblasti týmových hodnot v posledním období několika let přinesla zjištění, že se nám objevují dvě konstanty. Nezávisle na tom, zda jde o školu, firmu nebo neziskovou či jinou organizaci, se jako stálice objevují dvě hodnoty – důvěra a spolehlivost. Nyní v postcovidovém období tato priorita ještě znovu zesílila.

Některé firmy si dávají slovo Důvěra do svých týmových hodnot a vystavují jej na zdech showroomu. Jak to však udělat a zajistit, aby to nebylo jen prázdné klišé na zdi?

Tvorba pozitivního, podporujícího a bezpečného klimatu v týmu je velmi žádoucí a potřebná. Je to nezbytná podmínka nejen pro dobré vztahy, ale i pro další efektivní rozvoj, růst a optimální výkony. Proto k tomuto cíli zodpovědní lídři směřují. Bez důvěry nevytvoříte žádné růstové a pozitivní klima. Bez důvěry nemáte potřebnou motivaci v týmu. Naopak její absence může vést ke zhoršení výsledků nejen prvotně ve vztazích, ale následně i ve výkonech týmu.

Náš seminář pomáhá a učí, jak dosáhnout tohoto nelehkého, ale současně významného záměru. Je postaven na čtyřech hlavních, propojených, vzájemně se ovlivňujících a podmiňujících oblastech:

  1. Důvěra
  2. Sebedůvěra
  3. Komunikace
  4. Respekt

Stručné a vybrané části jednotlivých kapitol:

DŮVERA

Tvorba důvěryhodnosti lídra a jeho týmu, složky, části, zákonitosti, stupně důvěry, projevy jednotlivých složek v praxi, dopady, pokud některé složky chybí nebo nefungují správně, projevy, znaky a dopady nedůvěry.

SEBEDŮVĚRA

Tvorba osobní i profesní sebedůvěry, trvalá, zdravá a správná sebedůvěra – složky, znaky, tvorba i udržitelnost. Problematika nízké nebo špatně nastavené sebedůvěry jako je Imposter syndrom apod.

KOMUNIKACE

Popisná zpětná vazba, pozitivní i negativní, emočně nezatížená komunikace, řešení náročných situací apod. Motivační pohovory a další…

RESPEKT

Tvorba respektu – složky, náležitosti, zákonitosti, specifické znaky, nejčastější rizika, mýty apod. Respekt a osobitost, …

 

Při realizace dbáme na řadu aspektů, jejichž cílem je maximální užitek pro klienta. Zde jsou některé z nich:

Strukturovanost

Každá oblast se dále rozpadá na další části a struktury. Díky tomu můžeme jednak optimalizovat naše stávající procesy, a jednak doplnit chybějící části nebo zavést nové. Někdy stačí v těch stávajících některé složky doplnit, zlepšit nebo jen inovovat. Jindy je třeba implementovat zcela nové funkce a procesy, které nám zaručí požadovaný výsledek – zvýšení důvěry a důvěryhodnosti. Tím, že jsou jednotlivé kapitoly strukturované, usnadní to účastníkům nejen orientaci v dané části a problematice, ale především to má pozitivní vliv na implementační proces do praxe.

Praxe

Maximální propojenost s praxí je důležitý aspekt. Klademe maximální důraz na propojení s praxí, tedy nabízíme ověřené a v praxi vyzkoušené nástroje, fakta, řešení. Cílem je tedy prezentovat především to – JAK to udělat.

Specifikace

Důležité je nejen „CO“ udělat, ale také „JAK“ to udělat, řešit ve specifické situaci, podmínkách nebo okolnostech, které nastaly nebo je ve vaší firmě již dlouho máte. Co platí pro jednoho, nemusí bezpečně fungovat u jiného. I zdánlivé detaily mohou způsobit nebo mít vliv na způsob realizace a konečný výsledek.  Pokud s tím umíme počítat a pracovat, vysoce zvýšíme nejen účinnost, ale i eliminujeme velkou část rizik a možných komplikací a problémů při realizaci.

Pokročilost i objektivita

Do našich seminářů jsme zakomponovali nejnovější poznatky, výzkumy a zkušenosti, které se dané oblasti týkají. Nechybí i přihlédnutí ke specifikám doby a dalších okolností.

Současně vždy pracujeme nejen s tou pozitivní stránkou a aspektem daného tématu – tedy jak dojít k optimálnímu cíli, ale nezapomínáme i na odvrácenou tvář, tedy možná rizika nebo práci s negativními jevy. Domníváme se, že pro vysoký užitek semináře je nezbytné, aby účastníci dostali, pokud možno, skutečně komplexní pohled na věc. Jen tak mohou být skutečně dobře vybaveni a připraveni jak pro různé alternativy, které pravděpodobně nastanou, ale především na úspěšnou aplikaci ve svých podmínkách.

Nabízíme jako samostatný seminář nebo součást většího bloku zaměřeného na leadership.


Objednávka semináře:

Přesunout se na začátek