Firemní consulting - STRATEGIE

„Jakkoli nádherná je strategie, občas by ses měl ohlédnout, jaké jsou její výsledky."

Winston Churchill

Strategie je porovnání vnějších faktorů (na které zpravidla nemáme žádný vliv) a vnitřních faktorů (na ty naopak už vliv máme nebo bychom mít měli) a zvážení všech alternativ a korelací, abychom následně vybrali nejlepší řešení.

U vnějších faktorů záleží na množství a kvalitě vstupních dat. Čím více kvalitnějších informací dostaneme, tím se naše šance na úspěch zvyšují. Bohužel nám větší část informací nikdo neposkytne, takže si je musíme zajistit sami.

U vnitřních faktorů už pracujeme s okolnostmi, které potřebujeme dostat pod svůj vliv. Pracujeme zde s různými aspekty, často i s těmi ryze osobními a psychologickými. Ty jsou sice skryté, ale jejich vliv není zrovna zanedbatelný.

Mezi ně, mimo jiné, patří: 

  • Vize, cíle a firemní hodnoty – stanovení, nastavení a soulad s osobními hodnotami jednotlivců.
  • Efektivita X Potenciál – když dva dělají totéž, není to totéž. A ještě menší je pravděpodobnost, že dosáhnou téhož.

U strategie se vždy snažíme najít optimální řešení. Je třeba věnovat pozornost nejen důležitým věcem, ale i zdánlivě bezvýznamným detailům. Drobnosti mohou ukazovat na budoucí hlubší problémy nebo signalizují obtíže. Je třeba je prověřit a držet v pozornosti co možná nejdříve. Neustále vnímat detail i celek.

U strategie a jejích součástí můžeme někdy trpět tzv. provozní slepotou. To znamená, že tím, že jsem dlouho součástí systému, ztrácíme nadhled a objektivitu. Důsledkem toho se nám potom mohou některé informace i optimální řešení ztrácet nebo zamlžovat. Nezávislý pohled z venku může pomoci problém rozkrýt.

"S panem Hubatkou jsem absolvoval 10 koučingových sezení, která naprosto splnila moje očekávání. Setkání byla profesionální a.... lore ipsum et dolor sit amet concescelur. "
"
PAVEL NOVÝ
projekt manager, Komerční banka​
Jak vše probíhá?
První sezení – definice cílů a očekávání

Zmapování statusu quo

Posun a změna – realizační kroky

Změny na úrovni jednotlivce
Systémové změny

Ukotvení a stabilita– nová strategie a udržitelnost

Akceptace změny
Vyladění a supervize

Máte otázky? Zajímá Vás něco?

Nabízím konzultační a lektorské služby, ale pokud Vás něco zajímá a chcete se na něco zeptat, rád se s Vámi spojím či osobně sejdu a můžeme si popovídat o možnostech. Kontaktujte mne. 

Přesunout se na začátek